Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Hidroloxía
   Contidos
Tema Subtema
INTRODUCIÓN Á A HIDROLOXÍA Ciclo hidrolóxico.
Compoñentes de o ciclo hidrolóxico.
Descrición de os compoñentes de o fluxo.
Descrición de sistemas hidrolóxicos.
Tipos de acuífero.
Morfoloxía de concas
HIDROLOXÍA DE SUPERFICIE Conceptos de hidroloxía de superficie.
A rede fluvial.
Réxime permanente e variable.
Morfometría e clasificación de concas hidrográficas.
HIDROLOXÍA SUBTERRÁNEA Conceptos de hidroloxía subterránea.
Clasificación de acuíferos.
Recarga e descarga.
Captacións de augas.
PROCESOS HIDROLÓXICOS Teorema de Reynolds. Fluxo en canles abertas. Fluxo en medios porosos. Procesos de transporte. Fluxo saturado: Lei de Darcy. Fluxo insaturado: ecuación de Richards. Precipitación. Evaporación.
AUGA SUPERFICIAL: INFILTRACIÓN Infiltración instantánea e infiltración acumulada. Factores que afectan á infiltración.
Medida da infiltración.
Modelos de infiltración: modelos empíricos,
Modelo de Green-Ampt
Medida de parámetros da infiltración: métodos de laboratorio e campo.
AUGA SUPERFICIAL: ESCORRENTÍA Teorías de xeración da escorrentía superficial. Cálculo dos coeficientes de escorrentía. Método de Philip. Método do número de curva do SCS. Uso do modelo de Green-Ampt. Modelos hidrolóxicos para o cálculo de escorrentías en concas.
CONDUCIÓN DE AUGA EN CONCAS: HIDROGRAMAS Fluxo base. O hidrograma unitario: tempo de concentración. Hidrogramas Unitarios sintéticos. Método racional. Tipos de hidrogramas. Interpretación do rexistro de caudal: Unidades. Medidas de caudales. Medidas de nivel. Medidas de velocidade. Curvas de aforo.
CONDUCIÓN DE AUGA EN AVENIDAS Sistemas agregados: Transito hidrolóxico en ríos. Sistemas distribuídos: Ecuacións de Saint-Venant; Método de Muskingum-Cunge.
ESTATÍSTICA HIDROLÓXICA Tratamento probabilístico da información hidrolóxica. Axuste dunha distribución estatística a datos hidrolóxicos. Período de retorno e valores extremos. Análise de frecuencia en distribucións máximas e mínimas. Curvas Intensidade-Duración-Frecuencia. Elaboración de tormentas de deseño. Simulación de avenidas.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000