Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Física: Física
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Avalíase co exame escrito: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7 e RA9. 60 CB3
CB4
CG1
CG2
CE5
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Prácticas de laboratorio Avalíase co exame e a memoria o RA8. 25 CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Seminario Avaliación continua dos boletins de exercicios e cuestions curtas.
Avalíanse RA7 e RA9
15 CB3
CB4
CG1
CG2
CE5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aprobar a materia será imprescindible facer e aprobar as prácticas de laboratorio.

Convocatoria Fin de Carreira: 09- Setembro de 2020, as 16 h.

Convocatoria fin de carreira: el alumno que opte por examinarse en fin de carreira será avaliado so co exame (100% da nota). En caso de non asistir ó exame, ou non aprobalo, pasará a ser avaliado igual que os restantes alumnos.

Convocatoria ordinaria: 22- Xaneiro de 2021, as 16 h.

Convocatoria de extraordinaria: 2- Xullo de 2021, as 10 h.

En caso de erro na transcripción das datas de exámenes, as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no tablón de anuncios e na  web do Centro.

Sistema de avaliación de estudiantes con responsabilidades laborais:

Será esencialmente igual ó dos restantes alumnos. Terase en conta a situación persoal de cada un, para facilitarlle a avaliación dos seminarios. En canto a avaliacion das prácticas e a que resulta do exame escrito, o estudiante deberá comparecer o dia e a hora sinalados para todos.

Na convocatoria de Xullo o alumno poderá ser avaliado con 100% da nota, tendo en conta que a nota de practicas (aprobado) e obrigatoria, no caso de que non fixera as practicas tería que responder a preguntas especificas das practicas, dentro do exame de Xullo.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000