Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Física: Física
   Contidos
Tema Subtema
1. Campos escalares e vectoriais. 1.1 Magnitudes físicas: dimensións e unidades.
1.2 Tipos de vectores. Operacións vectoriais.
1.3. Noción de campo físico: clasificación e representación gráfica.
1.4 Gradiente dun campo escalar.
1.5 Campos de forzas conservativos. O potencial.
1.6 Fluxo e circulación dun campo vectorial.
1.7 Diverxencia dun campo vectorial. Significado físico. Teorema de Gauss.
1.8 Rotacional dun campo vectorial: teorema de Stokes. Significado físico.

2. Cinemática do punto. 2.1 Vector desprazamento.
2.2 Derivada dun vector respecto ó tempo. Velocidade (media, instantánea e relativa).
2.3 Aceleración. Compoñentes intrínsecas.
2.4 Tipos de movementos: rectilíneo, circular.
3. Dinámica da partícula e dos sistemas de partículas. 3.1 Lei da inercia.
3.2 Principio fundamental da dinámica.
3.3 Forza da gravidade: o peso.
3.4 Terceira lei de Newton.
3.5 Traballo e enerxía mecánica. Principio de conservación. Forzas disipativas
3.6 Centro de masas. Movemento do centro de masas. Lei da conservación do momento lineal.
4. Sólido ríxido. 4.1 Velocidade e aceleración angular.
4.2 Momento de inercia.
4.3. Momento dunha forza e momento angular. Principio de conservación do momento angular.
4 4 Enerxía cinética de rotación.
5. Estática de fluidos: principio fundamental. 5.1 Densidade. Presión. Principio fundamental da hidrostática.
5.2 Flotación e principio de Arquímedes.
6. Mecánica de Fluidos: fenómenos de superficie. 6.1 Tensión superficial. Enerxía superficial.
6.2. Lei de Young - Laplace para o equilibrio dunha gota
6.4 Capilaridade: Lei de Jurin.
Programa de prácticas

0.- Determinación dos erros nas medidas.

1.- Teorema de Steiner.

2.- Dinámica de fluidos.

3.- Momento dunha forza, momento angular.

4.- Lei de Arrhenius.

5- Fenómenos de superficie.

6.-Oscilador armónico

7.- Estudio da dinámica do Péndulo simple

8.- Análise do principio da conservación da enerxía (disco de Maxwell).

9.- Determinacion da constante dun resorte elástico.0.- Cálculo das incertidumes nas medidas experimentais.

1.- Comprobación experimental do teorema de Steiner. Medida dos momentos de inercia de distintas figuras xeométricas: barra, esfera, disco perforado.

2.- Dinámica de fluidos: comprobación experimental da lei de Hagen-Poiseuille. Determinación experimental da viscosidade da auga a temperatura ambiente.

3.- Determinación experimental do momento de inercia dun disco, a partires do momento exercido por unha forza transmitida por un fío ata o disco rotante.

4.- Medida da influencia da temperatura na viscosidade dun fluido en fase líquida, utilizando o viscosímetro Höppler.

5- Obtención da tensión superficial da auga empregando o método do anello de Nouy.

6.- Análise cualitativa do comportamento dun oscilador armónico amortiguado e forzado.

7.- Estudio da influencia da masa e da lonxitude da corda no período do péndulo simple.

8.- Análise da mecánica do disco de Maxwell: principio da conservación da enerxía mecánica.

9.- Estudio da influencia da masa e da rixidez do resorte no período do mesmo.


Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000