Secretaría Uvigo - Comunicar incidencia

Comunicar incidencia

Se é alumno e ten algunha incidencia relacionada con aspectos académicos (expediente, cualificacións, etc.) debe consultalas (presencialmente, por teléfono ou email) coa secretaría do seu centro
Esta incidencia vaise enviar como incidencia da aplicación:
aplicacion
Secretaría virtual do PDI
Observaci�ns:

Listaxes de alumnos, actas, contratos de estudos, etc.

Só para profesores
Datos da incidencia
Campo requerido
Cancelar