Secretaría Uvigo - Comunicar incidencia

Comunicar incidencia

Se é alumno e ten algunha incidencia relacionada con aspectos académicos (expediente, cualificacións, etc.) debe consultalas (presencialmente, por teléfono ou email) coa secretaría do seu centro
Esta incidencia vaise enviar como incidencia da aplicación:
aplicacion
Enquisas Graos e Másters
Observaci�ns:
Só incidencias que surxan unha vez dentro da aplicación de Enquisas de Grao e Máster
Datos da incidencia
Campo requerido
Cancelar