Secretaría Uvigo - Comunicar incidencia

Comunicar incidencia

Se é alumno e ten algunha incidencia relacionada con aspectos académicos (expediente, cualificacións, etc.) debe consultalas (presencialmente, por teléfono ou email) coa secretaría do seu centro
Esta incidencia vaise enviar como incidencia da aplicación:
aplicacion
Planificación das enquisas da Avaliación Docente
Observaci�ns:
SÓ PARA PROFESORES.
Incidencias relativas á aplicación que lle permite establecer ou consultar o lugar, data e hora na que desexa que lle sexan pasadas as enquisas de avaliación docente
Datos da incidencia
Campo requerido
Cancelar