Secretaría Uvigo - Comunicar incidencia

Comunicar incidencia

Se é alumno e ten algunha incidencia relacionada con aspectos académicos (expediente, cualificacións, etc.) debe consultalas (presencialmente, por teléfono ou email) coa secretaría do seu centro
Esta incidencia vaise enviar como incidencia da aplicación:
aplicacion
SUXI (Sistema Unificado de Xestión da Investigación)
Observaci�ns:

Rexistro de Investigadores, Produción de investigación e Transferencia, etc.
Datos da incidencia
Campo requerido
Cancelar