Secretaría Uvigo - Comunicar incidencia

Comunicar incidencia

Se é alumno e ten algunha incidencia relacionada con aspectos académicos (expediente, cualificacións, etc.) debe consultalas (presencialmente, por teléfono ou email) coa secretaría do seu centro
Esta incidencia vaise enviar como incidencia da aplicación:
Secretaría (secretaria.uvigo.gal)
Observaci�ns:
(Inclúe incidencias para: Outras aplicacións / Datos de acceso / Non identificado / etc.)

IMPORTANTE: Lembrámoslle que calquera incidencia relacionada coa matrícula ou automatrícula debe consultala na secretaría do seu centro. Máis información no portal de matrícula.
Datos da incidencia
Campo requerido
Cancelar