Secretaría Uvigo - Calculadora de contratos

Calculadora de custos de contratos

IMPORTANTE: Esta información ten unicamente carácter orientativo sen que o seu contido teña valor xurídico vinculante.
  • O investigador/a pode aquí simular os custos de contrato, cos datos relativos á retribución bruta mensual (incluído o prorrateo das pagas extras) ou retribución bruta total.
  • Pode consultar máis detalles na web do Servizo de PDI

 

Tipo de cálculo
Período de contrato (dd/mm/ano)
Detalles do contrato
Só en caso de contratos a tempo parcial