Secretaría Uvigo - Xeración de NIU para empregados

Alta nos servizos electrónicos da Universidade de Vigo

Creación do NIU para persoal contratado pola Universidade de Vigo

SE É PERSOAL DA UNIVERSIDADE: Se vostede é PAS ou PDI poderá utilizar o código de seguridade que lle foi proporcionado ao asinar o seu contrato para xerar un.
Datos de identificación
Campo requerido
Cancelar