Guia docente 2016_17
Facultade de Química
Grao en Química
 Materias
  Matemáticas: Matemáticas II
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Relacionar curvas e superficies con obxectos xeométricos e funcións de varias variables reais. CE29
CT6
CT9
Calcular o volume de recintos tridimensionais e de integrais de superficie básicos así como o uso de coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. CE29
CT6
Aplicar as nocións básicas e as regras do cálculo diferencial de funcións de varias variables. CE29
CT3
CT6
CT9
Derivar implicitamente. CE23
CT3
CT9
Formular e resolver problemas de optimización sen restricións. CE23
CE29
CT1
CT3
CT4
CT6
CT7
CT14
Modelar e resolver problemas aplicados mediante as técnicas do cálculo diferencial e integral en varias variables. CE22
CE23
CE29
CT3
CT6
CT7
CT9
CT12
CT13
CT14
Manexar unha aplicación informática de cálculo simbólico, numérico e gráfico axeitada para resolver problemas prácticos de cálculo de varias variables. CE22
CE29
CT4
CT5
CT6
CT7
CT13
CT14
Calcular autovalores e determinar se unha matriz é diagonalizable. CE29
CT3
CT6
CT9
Clasificar formas cuadráticas atendendo ao seu signo. CE29
CT3
CT6
CT9
Utilizar un paquete informático para o estudo práctico de problemas de álxebra lineal. CE22
CE29
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9
CT12
CT13
CT14
Sintetizar e analizar descritivamente conxuntos de datos. CE22
CE29
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9
CT12
CT13
CT14
Calcular probabilidades en distintos espazos e aplicar o concepto de variable aleatoria para modelar fenómenos reais. CE23
CE29
CT3
CT6
CT9
Utilizar paquetes informáticos de estatística básica. CE22
CE23
CE29
CT1
CT4
CT5
CT6
CT7
CT14
Expresar con soltura, de forma oral e escrita, conceptos matemáticos. CB4
CE23
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
CT12
CT13
CT14
CT15
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000