Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Coñecemento do medio natural
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Lección maxistral 25.5 35 60.5
 
Traballo tutelado 15 28 43
Estudo de casos 2.5 15 17.5
Resolución de problemas de forma autónoma 2.5 9 11.5
 
Debate 1 2 3
 
Traballo 1.5 6 7.5
Resolución de problemas e/ou exercicios 0 4 4
Exame de preguntas obxectivas 2 0 2
Observación sistemática 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000