Educational guide 2023_24
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
 Materias
  Modelización e Avaliación de Recursos Mineiros
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas O estudantado resolverá ao longo do período lectivo unha serie de exercicios que deberá presentar para a súa avaliación. 20 A2
A5
B2
B3
C1
C11
D5
D9
D12
Estudo de casos Entrega, ao remate do período lectivo, dos resultados dun caso real de estudo proposto ao comezo do curso e que se vai resolvendo a medida que se avanza na teoría e nas prácticas da materia.
40 A2
A5
B2
B3
C1
C11
D5
D9
D12
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba na que o alumno debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo e condicións establecidas polo profesorado. Dita proba realizarase na data oficial de exame da materia establecida polo centro
40 A2
A5
B2
B3
C1
C11
D5
D9
D12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación


Avaliación global:Para o estudantado que
rexeita a avaliación continua, nos prazos establecidos polo centro, a
cualificación será:50% Resolución de
problemas e/ou exercicios: Exame de resolución de exercicios que se realizará
na data oficial do exame da materia establecida polo centro.50% Estudo de casos:
Entrega, ata a data oficial do exame da materia, dos resultados dun caso real
de estudo proposto ao comezo do curso.  2ª Oportunidade:Tanto na avaliación
continua como na avaliación global, as metodoloxías e porcentaxes das probas
serán iguais á 1ª oportunidade.No caso de que presenten
e aproben a memoria de prácticas e/ou o caso práctico na 1ª oportunidade, conservarase
a nota.Se non o presentaron ou o
suspenderon deberán presentalo na 2ª oportunidade.A validez do caso
práctico e/ou da memoria de prácticas é dun ano académico Calendario de exámenes. Verificar/consultar de
forma actualizada en la página web del centro:http://minaseenerxia.uvigo.es/es/docencia/examenes Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000