Guia docente 2023_24
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo
Grao en Dereito
 Materias
  Réxime fiscal da empresa
   Contidos
Tema Subtema
LECCION 1: RÉXIME TRIBUTARIO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL: IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS Rendementos de actividades económicas. Determinación da base impoñible: estimación directa normal e simplificada, estimación obxectiva. Reducións na base impoñible. Integración e compensación de rendas. Base liquidable. Cuota tributaria. Xestión do imposto: autoliquidación, retencións e pagos a conta.
LECCION 2: RÉXIME TRIBUTARIO DO EMPRESARIO SOCIETARIO: IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES A base impoñible: a correción do resultado contable. Correcións de valor. Provisións. Operacións vinculadas. Subcapitalización. Prezos de transferencia. Gastos non deducibles. Exencións: por doble imposición económica internacional e por rendas obtidas no extranxeiro. Redución por ingresos procedentes de determinados activos intanxibles. Compensación de BIN. Tipo de gravame e cuota. Deduccións. Rexímenes especiais.
LECCION 3: RÉXIME TRIBUTARIO DO EMPRESARIO NON RESIDENTE: IMPOSTO SOBRE A RENDA DOS NON RESIDENTES Formas de suxeición e réxime xurídico. Rendas obtidas a través de establecemento permanente: concepto, rendas imputables e réxime tributario. As rendas obtidas sen establecemento permanente. Xestión do imposto: autoliquidación, retencións, obriga de designar representante. O gravame especial sobre bens inmobles.
LECCION 4: IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO A base impoñible: réxime xeral e regras especiais. A modificación da base impoñible. Tipos de gravame e cuota tributaria. A repercusión do imposto. A rectificación de cuotas. A deución do imposto. A regra da prorrata. Devolucións. Rexímenes especiais para empresarios e profesionais: réxime simplificado, réxime da agricultura gandería e pesca, réxime dos bens usados, réxime das axencias de viaxes, réxime do comercio minorista, réxime dos grupos d eentidades, réxime do comercio electrónico. Xestión do imposto: autoliquidacións, obras de documentación, a facturación do imposto.
LECCION 5: RÉXIME TRIBUTARIO DO COMERCIO EXTERIOR Dereitos aduaneiros á importación: base impoñible e cuantificación: o valor en Aduana e o TARIC. Os rexímenes aduaneiros especiais: tránsito, depósito, zonas francas, importación temporal e réxime de perfecionamento, dereitos antidumping, despacho á exportación, exacións reguladoras.
LECCIÓN 6: RÉXIME FISCAL DA EMPRESA FAMILIAR Concepto xurídico-tributario de empresa familiar, constitución da empresa familiar, réxime tributario da tenencia, actividade e transmisión da empresa. O holding de empresa familiar
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000