Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Proxectos de Enxeñaría
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Presentación Ao final de curso, cada grupo exporán o seu proxecto. Valorarase a
presentación e contido e así como as respostas ás preguntas realizadas
polo profesorado ou resto de compañeiros.
Resultados aprendizaxe: Coñecemento do marco legal e as responsabilidades
derivadas da actividade *proyectual de Enxeñaría Industrial
Capacidade para xestionar de forma dinámica todos os aspectos relevantes do
ciclo de vida dun proxecto: *especificaciones, deseño, recursos, valor, risco,
calidade, sustentabilidade,etc.
Capacidade para desenvolver, propor e avaliar solucións alternativas no
mercado da optimización de proxectos de enxeñaría en contornas
*multiproyecto
15 CB4
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE11
CE26
CE33
CE34
CT4
CT6
CT8
CT11
Exame de preguntas obxectivas Realizarase a final de curso un exame que consta dunha parte de resposta
curta e/ou test de desenvolvemento e/ou resolución de problemas
Resultados aprendizaxe: Coñecemento do marco legal e as responsabilidades
derivadas da actividade *proyectual de Enxeñaría Industrial
Capacidade para xestionar de forma dinámica todos os aspectos relevantes do
ciclo de vida dun proxecto: *especificaciones, deseño, recursos, valor, risco,
calidade, sustentabilidade,etc.
Capacidade para desenvolver, propor e avaliar solucións alternativas no
mercado da optimización de proxectos de enxeñaría en contornas
*multiproyecto.
60 CB2
Proxecto Os traballos de aula constitúen un proxecto a realizar en grupo que se irá
desenvolvendo ao longo do curso na aula e compleméntase co traballo
do grupo fose da aula.
O número de alumnos que constitúe o grupo fixarase ao comezo do curso co
profesor.
Resultados aprendizaxe: Coñecemento do marco legal e as responsabilidades
derivadas da actividade *proyectual de Enxeñaría Industrial
Capacidade para xestionar de forma dinámica todos os aspectos relevantes do
ciclo de vida dun proxecto: *especificaciones, deseño, recursos, valor, risco,
calidade, sustentabilidade,etc.
Capacidade para desenvolver, propor e avaliar solucións alternativas no
mercado da optimización de proxectos de enxeñaría en contornas
*multiproyecto.
25 CB1
CB2
CB3
CB5
CE26
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Todos os alumnos poden acceder á avaliación continua da materia ao longo do curso. Para poder acceder á avaliación continua o alumno ten que asistir polo menos a un 75% tanto das clases teóricas como prácticas. A cualificación da avaliación continua será a seguinte:

- a proba escrita ten un valor de 6 na nota final
- a exposición final un valor de 1,5 na nota final e
- o traballo presentado polo grupo un valor de 2,5 na nota final.

Para poder optar ao aprobado na avaliación continua hai que aprobar cada unha das partes cun 5. É obrigatorio a presentación de todos os entregables propostos. Aqueles alumnos que non opten pola avaliación continua poden aprobar a materia co exame final na data correspondente fixada pola dirección do centro. No exame entrarán tanto os contidos das clases teóricas como as prácticas.O calendario oficial de examenes será publicado na web oficil da escola. Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento
ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia,
plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizado, e outros) considérase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a
materia. Neste caso a cualificación global no actual curso académico será
de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000