Guia docente 2023_24
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias

 
1 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V04M141V01101 Ampliación de Electrotecnia 1c
OP 6
V04M141V01102 Instalacións e Máquinas Eléctricas 1c
OP 6
V04M141V01103 Enxeñaría de Materiais 1c
OP 6
V04M141V01104 Ampliación de Física 1c
OP 6
V04M141V01105 Máquinas de Fluídos 1c
OP 6
V04M141V01106 Métodos Matemáticos na Enxeñaría Industrial 1c
OP 6
V04M141V01107 Deseño e Ensaio de Máquinas 1c
OP 6
V04M141V01108 Elasticidade e Resistencia de Materiais 1c
OP 6
V04M141V01109 Fabricación Industrial 1c
OP 6
V04M141V01110 Acondicionamento de Sinal e Sensores 1c
OP 6
V04M141V01111 Enxeñaría de Control e Automatización Industrial 1c
OP 6
V04M141V01112 Tecnoloxía Térmica I 1c
OP 6
V04M141V01113 Sistemas Integrados de Fabricación 1c
OB 3
V04M141V01114 Cálculo de Máquinas 1c
OB 3
V04M141V01115 Tecnoloxía Térmica II 1c
OB 3
V04M141V01116 Máquinas Hidráulicas 1c
OB 3
V04M141V01118 Deseño de Sistemas Electrónicos Industriais 1c
OB 4.5
V04M141V01119 Automatización e Control Industrial 1c
OB 4.5
V04M141V01120 Construción, Urbanismo e Infraestruturas 1c
OB 3
V04M141V01121 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría 1c
OB 6
V04M141V01117 Deseño de Procesos Químicos 2c
OB 3
V04M141V01201 Sistemas de Enerxía Eléctrica 2c
OB 6
V04M141V01202 Sistemas Integrados Avanzados de Fabricación 2c
OP 3
V04M141V01203 Cálculo de Máquinas Avanzado 2c
OP 3
V04M141V01205 Enxeñaría Térmica II 2c
OP 3
V04M141V01206 Deseño de Máquinas Hidráulicas e Oleoneumática Industrial 2c
OP 3
V04M141V01207 Deseño Avanzado de Sistemas Electrónicos Industriais 2c
OP 4.5
V04M141V01208 Control e Automatización Industrial Avanzados 2c
OP 4.5
V04M141V01209 Construción, Urbanismo e Infraestruturas Avanzados 2c
OP 3
V04M141V01210 Estatística Industrial Aplicada á Enxeñaría 2c
OB 6
V04M141V01211 Deseño e Cálculo de Estruturas 2c
OB 3
V04M141V01212 Sistemas Integrados de Fabricación 2c
OP 3
V04M141V01213 Enxeñaría do Transporte e Manutención Industrial 2c
OB 3
V04M141V01214 Cálculo de Máquinas 2c
OP 3
V04M141V01215 Instalacións e Innovación Industrial 2c
OB 6
V04M141V01216 Tecnoloxía Térmica II 2c
OP 3
V04M141V01217 Máquinas Hidráulicas 2c
OP 3
V04M141V01218 Deseño de Sistemas Electrónicos Industriais 2c
OP 4.5
V04M141V01219 Automatización e Control Industrial 2c
OP 4.5
V04M141V01220 Construción, Urbanismo e Infraestruturas 2c
OP 3
V04M141V01221 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística 2c
OB 6
V04M141V01222 Proxectos de Enxeñaría 2c
OB 3
2 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V04M141V01301 Enxeñaría Avanzada do Transporte e Manutención Industrial 1c
OP 3
V04M141V01302 Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada 1c
OP 6
V04M141V01303 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística Avanzadas 1c
OP 6
V04M141V01304 Convertidores Electrónicos de Potencia 1c
OP 4.5
V04M141V01305 Deseño e Cálculo Avanzado de Estruturas 1c
OP 3
V04M141V01306 Sistemas de Adquisición de Datos e Sensores Industriais 1c
OP 4.5
V04M141V01307 Robótica e Sistemas de Percepción 1c
OP 6
V04M141V01308 Enxeñaría de Control e Sistemas en Tempo Real 1c
OP 4.5
V04M141V01309 Sistemas Automáticos de Produción Integrados 1c
OP 4.5
V04M141V01310 Sistemas de Enerxía Eléctrica 1c
OP 6
V04M141V01311 Deseño de Procesos Químicos 1c
OP 3
V04M141V01312 Materiais Construtivos e Soldadura 1c
OP 4.5
V04M141V01313 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística 1c
OP 6
V04M141V01314 Deseño Industrial 1c
OP 6
V04M141V01315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais 1c
OP 6
V04M141V01316 Deseño de Maquinaria Asistido 1c
OP 6
V04M141V01317 Xestión de Produtos e Servizo ao Cliente 1c
OP 6
V04M141V01318 Proxectos de Enxeñaría 1c
OP 3
V04M141V01319 Centrais Eléctricas 1c
OP 4.5
V04M141V01320 Deseño de Sistemas Electrónicos Dixitais para Control Industrial 1c
OP 6
V04M141V01321 Enxeñaría de Fabricación Avanzada 1c
OP 6
V04M141V01322 Estruturas Metálicas e de Formigón 1c
OP 6
V04M141V01323 Vehículos Automóbiles 1c
OP 4.5
V04M141V01324 Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente 1c
OP 6
V04M141V01325 Deseño e Cálculo de Estruturas 1c
OP 3
V04M141V01326 Aplicacións Industriais de Máquinas Eléctricas 1c
OP 4.5
V04M141V01327 Tecnoloxías para a Comunicación e Mellora de Deseño 1c
OP 4.5
V04M141V01328 Instalacións Térmicas 1c
OP 4.5
V04M141V01329 Enxeñaría Fluidomecánica 1c
OP 6
V04M141V01330 Sistemas de Información de Apoio á Dirección 1c
OP 4.5
V04M141V01331 Enxeñaría do Transporte e Manutención Industrial 1c
OP 3
V04M141V01332 Instalacións e Uso Eficiente da Enerxía Eléctrica 1c
OP 6
V04M141V01333 Medios, Máquinas e Ferramentas de Fabricación 1c
OP 4.5
V04M141V01334 Instalacións Eléctricas 1c
OP 4.5
V04M141V01335 Calor e Frío 1c
OP 4.5
V04M141V01336 Xestión de Compras e Distribución Física 1c
OP 4.5
V04M141V01337 Instalacións e Innovación Industrial 1c
OP 6
V04M141V01338 Xeración Eléctrica con Fontes de Enerxía Renovable 1c
OP 6
V04M141V01339 Tecnoloxía Láser Aplicada á Produción Industrial 1c
OP 4.5
V04M141V01340 Instalacións de Fluídos 1c
OP 4.5
V04M141V01341 Motores Térmicos 1c
OP 4.5
V04M141V01342 Métodos Cuantitativos e Ferramentas de Xestión 1c
OP 4.5
V04M141V01343 Xestión e Calidade da Enerxía Eléctrica 1c
OP 4.5
V04M141V01344 Enxeñaría de Sistemas e Automatización 1c
OP 4.5
V04M141V01345 Fabricación Mecánica 1c
OP 4.5
V04M141V01346 Creación de Empresas e Xestión de Activos Empresariais 1c
OP 4.5
V04M141V01347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión 1c
OP 4.5
V04M141V01348 Deseño Avanzado de Procesos Químicos 1c
OP 3
V04M141V01401 Dirección da Empresa e dos Recursos Humanos 2c
OB 6
V04M141V01402 Traballo Fin de Máster 2c
OB 24
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000