Educational guide 2023_24
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Tecnoloxía Térmica II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Exame de preguntas de desenvolvemento Conxunto de probas escritas sobre os contidos da materia. A derradeira proba realizarase na data do exame final fixada polo centro.
Para os alumnos que siguen a modalidade de evaluación continua, cada una das probas non superará por si mesmas o 40% da calificación final da materia.
Para os alumnos que non siguen a modalidade de evaluación continua, a derradeira proba representará ata o 100% da calificación final da materia.
Para todos os alumnos a proba do examen de 2ª oportunidade repreesentará ata o 100% da calificación final da materia
0-100 A4
C1
C9
C16
D1
D3
D5
D11
Exame de preguntas obxectivas Evaluación mediante ferramentas dixitáis que realizarse, preferiblemente, de xeito telemático 0-20 A4
A5
C1
C9
C10
C16
D1
D3
D5
D11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Avaliación: a cualificación final (CF) do alumno determinarase tendo en conta a nota obtida utilizando ferramentas dixitáis (FD) e a otenida das distintas probas escritas (PE). A nota utilizando ferramentas dixitáis (FD) puntuarase sobre 2 e a suma das notas das probas escritas (PE) sobre 10. A cualificación final obtense segundo a seguinte expresión:

CF= FD+(10- FD) PE/10

Exemplos:

- FD=2 e PE=3. A cualificación final é CF=2+8 3/10=4.4 (Suspenso)

- FD=2 e PE=3.75. A cualificación final é CF=2+8 3.75/10=5.0 (Aprobado)

- FD=1 e PE=7. A cualificación final é CF=1+9 7/10=7.3 (Notable)

- FD=0 e PE=9. A cualificación final é CF=9 (Sobresaliente)

Os puntos alcanzados utilizando ferramentas dixitáis (FD) terán validez nas dúas convocatorias oficiais (1ª e 2ª oportunidade) de exame do curso.

Ningunha das cualificacións obtidas en probas escritas (PE) realizadas durante o curso ou no exame final da primeira oportunidade gardarase para a segunda oportunidade. Isto significa que a calificación obtida no examen final de 2ª oportunidade supón por si mesma ata o 100% da calificación final da materia.

Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. En caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados...), considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Dependendo do tipo de comportamento non ético detectado, poderíase concluír que o alumno non alcanzou as competencias da materia.

IMPORTANTE: esta é unha tradución da guía docente en castelán. En caso de conflito prevalecerá a versión en castelán.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000