Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Contabilidade de custos
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
B1 Capacidade de análise e síntese
B2 Pensamento crítico e autocrítico
B3 Habilidades relacionadas co uso de aplicacións informáticas utilizadas na xestión empresarial
B5 Habilidades de comunicación oral e escrita
B6 Habilidades de comunicación a través de Internet e, dominio de ferramentas multimedia para a comunicación a distancia
B8 Comunicarse con fluidez no seu entorno, incluíndo competencias interpersoais de escoita activa, negociación, persuasión e presentación
C1 Posuír e comprender coñecementos sobre as interrelacións existentes entre os distintos subsistemas que conforman o sistema empresarial
C3 Posuír e comprender coñecementos sobre os aspectos internos, funcións e procesos das organizacións incluíndo a súa natureza, estrutura, goberno, operativa e dirección.
C5 Posuír e comprender coñecementos sobre a relación entre a empresa e o seu entorno avaliando a súa repercusión na estratexia, comportamento, xestión e sustentabilidade empresarial
C6 Posuír e comprender coñecementos sobre os distintos procesos, procedementos e prácticas de xestión empresarial
C7 Posuír e comprender coñecementos sobre as principais técnicas instrumentais aplicadas ao ámbito empresarial
C8 Aplicar os coñecementos adquiridos a futuras situacións profesionais e desenvolver competencias relacionadas coa elaboración e defensa de argumentos e resolución de problemas dentro da súa área de estudo
C9 Identificar a xeneralidade dos problemas económicos que se suscitan nas empresas, e saber utilizar os principais instrumentos existentes para a súa resolución
C10 Valorar, a partir dos rexistros relevantes de información, a situación e previsible evolución dunha empresa
C11 Tomar decisións estratéxicas utilizando diferentes tipos de modelos empresariais
C12 Solucionar de maneira eficaz problemas e tomar decisións utilizando métodos cuantitativos e cualitativos apropiados, incluíndo entre eles a identificación, formulación e solución dos problemas empresariais
C13 Mobilidade e adaptabilidade a entornos e situacións diferentes
C14 Elaborar os plans e políticas nas diferentes áreas funcionais das organizacións
C15 Ter a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
C16 Habilidades na procura, identificación e interpretación de fontes de información económica relevante
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000