Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
   Competencias
Código Descrición
CE1 Dominio de linguas estranxeiras
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
CE9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
CE11 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
CE12 Posuír unha ampla cultura
CE14 Dominio de ferramentas informáticas
CE16 Capacidade de deseñar, organizar o traballo e xerir e coordinar proxectos
CE17 Capacidade de tomar decisións
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CE19 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
CE21 Rigor e seriedade no traballo
CE22 Destrezas de tradución
CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
CE26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
CE27 Capacidade de razoamento crítico
CE28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
CE29 Formación universitaria específica
CE30 Coñecemento de idiomas
CE31 Coñecementos de informática profesional e TAC
CE32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
CE33 Dominio oral e escrito da lingua propia
CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
CT3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
CT4 Resolución de problemas
CT5 Coñecementos de informática aplicada
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Toma de decisións
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
CT9 Razoamento crítico
CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
CT12 Traballo en equipo
CT14 Motivación pola calidade
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Comprensión doutras culturas e costumes
CT18 Creatividade
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
CT23 Capacidade de traballo individual
CT24 Deseño e administración de proxectos
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000