Guia docente 2024_25
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
   Contidos
Tema Subtema
Fase inicial: introdución
1. Repaso e consolidación de obxectivos de aprendizaxe comúns á materia de interpretación de enlace.
2. Introdución de obxectivos específicos de interpretación consecutiva.

1. Afianzar a seguridade e confianza ao falar en público: voz, xestualidade, postura.
2. Consolidar a expresión na lingua galega: utilizar un rexistro adecuado, eliminar marcas informais da lingua, mobilizar un léxico rico e variado.
3. Ser conscientes do nivel necesario de inglés e galego: identificar posibles eivas e comezar a superalas.
4. Aumentar a capacidade de escoita e análise, concentrarse na escoita, ordenar a mensaxe.
5. Familiarizarse coas fórmulas e esquemas habituais dos discursos formais.
6. Elaborar discursos propios en galego con fluidez e propiedade.
7. Reformular sinteticamente e con corrección en inglés discursos producidos en galego.
8. Consolidar as bases da técnica de toma de notas adquirida na materia de bilateral e ser conscientes das características específicas da modalidade de consecutiva.
Fase intermedia I
1. Desenvolvemento das competencias esenciais
para realizar unha boa interpretación consecutiva.
1. Aplicar os principios fundamentais da toma de notas á interpretación consecutiva.
2. Equilibrar a utilización das notas e o uso da memoria.
3. Dominar a notación dos conectores.
4. Aumentar a capacidade de memoria a curto prazo: identificar os elementos que a desencadean, desenvolver a memoria visual e a memoria analítica.
5. Mellorar a capacidade de anticipación.
6. Elaborar discursos propios en inglés con corrección e capacidade comunicativa.
7. Reformular sinteticamente e con corrección en galego discursos producidos en inglés.
Fase intermedia II
1. Perfeccionamento das competencias
fundamentais para realizar unha boa
interpretación consecutiva.
2. Desenvolvemento da metacognición.
1. Ter claro o que entendemos por unha boa interpretación consecutiva e saber avaliar interpretacións propias e alleas.
3. Saber detectar os defectos sobre o desempeño propio e de elaborar e aplicar un plan de traballo adecuado ás necesidades de aprendizaxe.
4. Consolidar as capacidades de escoita, análise e memoria a curto prazo.
5. Experimentar distintas formas de toma de notas, decidir cando e como e probar co uso de símbolos.
6. Desenvolver a capacidade de resolución de problemas. Aceptar a imposibilidade da perfección da interpretación e do control sobre o discurso orixinal.
Fase avanzada: consolidación e perfeccionamento
1. Superación definitiva das dificultades de
aprendizaxe.
2. Consolidación da técnica de interpretación
consecutiva ante situacións de maior nivel de
dificultade.


1. Ter confianza no sistema propio de toma de notas e integrar nel aqueles símbolos ou formas de notación útiles para cada estudante.
2. Dominio das decisións sobre a toma de notas, a análise e a restitución do discurso, adaptando a estratexia en función do discurso.
3. Ser capaz de restituír información máis complexa en consecutiva: conceptos abstractos, nomes propios, cifras.
4. Superar definitivamente os problemas específicos de cada estudante.
5. Introdución de discursos de especialidade: preparación terminolóxica, resolución de problemas.
6. Consolidación da técnica de interpretación consecutiva con toma de notas con discursos máis densos, complicados e rápidos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000