Guia docente 2022_23
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Socioloxía do traballo
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo Elaboración dun traballo sobre os contidos da materia; o/a docente responsable supervisará a elección do tema, e o informe realizarase de maneira individual ou mediante un equipo de dous alumnos/as. 50 CG1
CG2
CG5
CT3
CT4
CT5
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba de avaliación das competencias adquiridas que combinará preguntas tipo test, sobre conceptos concretos, cunha pregunta de desenvolvemento sobre un tema da materia. 50 CG1
CG2
CG5
CG8
CG9
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
O alumnado que non acudan ás clases da materia ten dereito a exame nas datas das convocatorias oficiais; o exame suporá o 100% da cualificación.

Para a segunda convocatoria, gardarase a cualificación do traballo. 

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación, aprobada pola Xunta de Centro para o curso 2022-2023. . No caso de conflito ou disparidade entre as datas dos exames prevalecerán as
sinaladas na páxina web da *FCETOU.


Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000