Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Nutrición
 Training and Learning Results


Choose A Code Training and Learning Results
  A1
  A2
  A3
  A4
  A5
Choose B Code Knowledge
  B1 Adquirir coñecementos avanzados e demostrar, nun contexto de investigación científica e tecnolóxica ou altamente especializado, unha comprensión detallada e fundamentada dos aspectos teóricos e prácticos e da metodoloxía de traballo nun ou en mais campos de estudo
  B2 Saber aplicar e integrar os seus coñecementos, na compresión de estes, o seu fundamento científico e as súas capacidades de resolución de problemas en contornos novos e definidos de maneira imprecisa, incluíndo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionais altamente especializados.
  B3 Saber avaliar e seleccionar a teoría científica adecuada e a metodoloxía precisa dos seus campos de estudos para formular suízos a partir de información incompleta ou limitada incluíndo, cando sexa preciso e pertinente, unha reflexión sobre a responsabilidade social ou ética ligada á solución que se propoña en cada caso.
  B4 Ser capaz de predicir e controlar a evolución de situacións complexas mediante o desenrolo de novas e innovadoras metodoloxías de traballo adaptadas ao ámbito científico/investigador, tecnolóxico ou profesional concreto, en xeral multidisciplinar, no que se desenvolva a súa actividade
Choose C Code Skill
  C1 Saber integrar os principios básicos do metabolismo intermediario e o seu control encimático e endocrinolóxico
  C2 Ter adquirido coñecementos do destino e da función das principais moléculas combustíbeis: glícidos, lípidos e proteínas.
  C3 Ter adquirido e dominar o fundamento metodolóxico da cuantificación e da concentración e actividades hormonais
  C4 Ter adquirido coñecementos avanzados sobre a estrutura, relacións e funcións dos órganos endócrinos, as hormonas e metabolitos
  C5 Ser capaz de desenrolar réximes nutricionais para a intervención na patoloxía humana.
  C6 Ser capaz de desenrolar réximes nutricionais de calidade hixiénico sanitaria
  C7 Ser capaz de facer unha valoración da composición corporal
  C8 Saber recoñecer o papel dos nutrientes (hidratos de carbono, lípidos, proteínas e minerais) abarcando o estudo dos procesos da dixestión, absorción e metabolización.
  C9 Saber avaliar a relación entre hábitos alimentarios e a prevalencia de enfermidades crónicas
  C10 Ser capaz de facer una valoración nutricional individualizada.
  C11 Ser capaz de elaborar unha dieta controlada a partir de alimentos e recurso enerxéticos.
  C12 Ser capaz de planificar dietas a nivel individual e colectivo en distintas situacións fisiolóxicas e/ou patolóxicas e de elaborar un menú-dieta axustado á idade, condición física, traballo, actividade e patoloxía específica de maneira concreta para un suxeito.
  C13 Entender as principais pautas e indicacións da dieta nas patoloxías ambulatorias máis frecuentes, especialmente na diabetes e na obesidade, ademais da hiperlipemia, alteracións do metabolismo proteico, celíacos, metabolopatías de aminoácidos, etc.
  C14 Ter adquirido coñecementos da regulamentación española e europea de manipuladores de alimentos
  C15 Ter adquirido coñecementos das técnicas de conservación e envasado dos alimentos.
Choose D Code Competences
  D1
  D2
  D3
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000