Guia docente 2022_23
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Nutrición
 Materias
  Manipulación de Alimentos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Na avaliación terase en conta, o tipo de traballo desenvolvido, a calidade da memoria escrita presentada, a calidade da presentación oral e as respostas dadas ás preguntas 100 CB1
CB5
CG1
CG4
CE6
CE9
CE14
CE15
CT1
CT3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aprobar a materia como mínimo será necesario facer e enviar a través da plataforma de teledocencia un traballo de calidade. A participación nas diversas preguntas expostas vía plataforma de teledocencia, asi como a presentación do traballo e a asistencia e participación nas presentacións dos demais compañeiros, servirán para obter mellores cualificacións. Será obrigatorio ter no espacio da asignatura na plataforma unha foto-carnet antes da data de comenzo das clases. Recórdase que, como estudante da Universidade de Vigo, comprométeuse a actuar de modo
honesto e ético en todas as actividades nas que participe e estén
organizadas pola Universidade. En particular, na realización das tarefas académicas (exames, traballos, …) comprometeuse a non utilizar
ningún medio nin dispositivo non autorizado, a non aproveitarse do
traballo doutros (copia, plaxio,…) e a non recibir axuda non autorizada
sexa cal sexa o medio utilizado. O incumprimento destes compromisos será penalizado.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000