Guia docente 2022_23
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Inglés técnico II
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Traballo tutelado 4 16 20
Resolución de problemas de forma autónoma 8 10 18
Prácticas con apoio das TIC (Repetida, non usar) 5 8 13
 
Lección maxistral 8 15 23
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 6 10 16
Traballo 4 15 19
Exame de preguntas obxectivas 3 5 8
Exame oral 8 16 24
Exame de preguntas obxectivas 3 5 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000