Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Psicopatoloxía da audición e da linguaxe
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo Tarefas propostas pola profesora para cada tema: mapas conceptuais, exposicións e traballos en grupo, resolución de casos prácticos. Terase en conta a participación activa do alumno. 30 A3
A4
B9
B11
B12
C2
C4
C6
C7
C17
C19
C47
C48
C62
D1
D2
D3
D5
D6
D8
D9
D15
D17
D18
Estudo de casos Recensión de dous artigos relacionados con casos de Patoloxías da Linguaxe. (Para a súa realización seguiranse as pautas do traballo que poderán ser consultadas en lle campus virtual) 30 A3
A4
B1
B5
B6
B8
C2
C4
C7
C47
C48
C62
D1
D2
D3
D5
D6
D7
D8
D13
D16
D17
Exame de preguntas obxectivas Resposta a cuestións teórico-prácticas sobre a materia en formato de respostas curtas. 40 A4
B6
B7
B8
B9
C2
C4
C6
C7
C47
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O sistema de avaliación pretende que o alumnado
participe no seu proceso de aprendizaxe. En liñas xerais, buscarase unha
AVALIACIÓN CONTINUA na que se teñan en conta tanto os coñecementos previos do
alumnado como a súa participación activa e responsable no proceso de aprendizaxe
e no seu resultado final.A cualificación final do sistema de avaliación
continua será o resultado da suma das diferentes notas obtidas das actividades
desenvolvidas, segundo as porcentaxes asignadas, segundo o estipulado no cadro
anterior. Para aprobar a materia hai que superar cun mínimo de 5 sobre 10 tanto
a parte práctica como o exame. Mentres non se supere o exame, non se sumarán as
cualificacións dos traballos supervisados ​​e dos traballos de clase. Aqueles
alumnos que non superen a materia na primeira convocatoria conservarán a nota
daqueles traballos/actividades superados e deberán presentarse de novo ao exame
e aos traballos/actividades non superados na segunda convocatoria. AVALIACIÓN GLOBAL: Aqueles alumnos que non
asistan a clase ou se ausenten a máis do 20% do total das clases impartidas (6
días, 12 horas) deberán acollerse ao sistema de avaliación global que se
desenvolverá segundo o establecido nos artigos 19 e 21. do Regulamento de
Avaliación, Cualificación e Calidade da Ensinanza e do Proceso Docente do
Alumnado, aprobado polo Claustro da UVigo, o 18 de abril de 2023.Calquera traballo copiado, plaxiado ou realizado
pola IA será calificado con 0.As datas oficiais dos exames pódense consultar na
páxina web da escola na sección de exames.Este
documento é unha declaración de intencións sobre o traballo do alumnado na
materia; Polo tanto, pode sufrir leves modificacións derivadas do consenso co
grupo clase ou por circunstancias imprevistas. (Concretamente o tipo de exame
pode cambiar por circunstancias especiais da aula). 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000