Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Psicopatoloxía da audición e da linguaxe
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 3 3 6
 
Seminario 2 0 2
 
Lección maxistral 24 15 39
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 30 32
Traballo 8.5 9.5 18
Estudo de casos 4 0 4
Proxecto 8 10 18
Exame de preguntas obxectivas 1 30 31
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000