Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Didáctica da expresión plástica e visual
   Resultados previstos na materia
Resultados previstos na materia Resultados de Formación e Aprendizaxe
Coñecer as características psicoevolutivas e formais da linguaxe plástica infantil así como os aspectos fundamentais da súa sintaxe e semántica. Saber concretar e transmitir todas as características da linguaxe plástica e estimular a aprendizaxe mediante metodoloxías didácticas adecuadas. A2
A4
A5
B1
B11
C1
C2
C4
C7
C9
C58
C59
C61
C62
D5
D8
D13
D15
D16
D21
Ser capaces de identificar recursos e metodoloxías propios das artes plásticas. Saber recoñecer os distintos métodos e medios adecuados a cada técnica para unha expresión plástica favorable así como utilizar os distintos recursos procedimentais e conceptuais idóneos para a execución da obra na súa dimensión compositiva e estética. A2
C5
C9
C34
C53
C55
C56
C57
C58
C63
D1
D2
D5
D7
D8
D9
D11
D13
D17
D21
Poder valorar os fundamentos e ámbitos de actuación das distintas formas de expresión artística, así como o patrimonio artístico. A3
B2
C41
C53
C56
C58
D8
D12
D13
D15
D16
D19
D21
Facilitar a representación e a expresión a través das linguaxes plásticas, visuais e audiovisuais profundando nos novos medios e estratexias plásticas para transmitir os coñecementos e proporcionar espazos e modos expresivos que sirvan ao alumno como ferramenta de linguaxe e espazo de construción plástica. A3
A4
B2
C34
C41
C53
C55
C56
C57
C58
C62
D1
D2
D7
D8
D9
D13
D17
Ser capaces de mellorar a capacidade de comprender, ler, visionar, crear e producir dentro das linguaxes artístico visuais e plásticos promovendo metodoloxías para facer que a apreciación estética sexa mais alcanzable para o alumnado. A4
B11
C5
C7
C9
C23
C25
C29
C41
C53
C55
C56
C57
C58
C61
D1
D2
D5
D7
D8
D12
D13
D16
D17
D21
Ser capaz de producir imaxes e propostas obxectivas en dúas ou tres dimensións ben estruturadas conceptualmente acoutadas con calidade compositiva e detalladas sobre temas e proxectos no ámbito dos coñecementos típicos e característicos da área artística visual. A2
A3
C5
C53
C55
C56
C58
C63
D1
D5
D7
D8
D13
D17
D19
D20
D21
Coñecer e avaliar o currículo escolar da didáctica da expresión artística A5
B1
B7
C1
C2
C4
C7
D1
D2
D8
D9
D11
D13
Adquirir e consolidar hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma creativo e cooperativo e promovelos nos estudantes desde a participación e o esforzo individual. A3
A5
B11
C5
C7
C9
C12
C29
C60
C61
C65
C66
D1
D9
D11
D15
D19
Ter dominio e comprender adecuadamente toda a densidade e complexidade das imaxes e producións visuais: as obras de arte, os símbolos e sinais visuais, a publicidade e os medios de comunicación de masa. Os obxectos, as pezas, construcións e edificios que constitúen a cultura material e conceptual antiga e contemporánea. A2
A3
C5
C23
C58
D1
D13
D19
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000