Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Educación: Novas tecnoloxías aplicadas á educación infantil
   Contidos
Tema Subtema
Recursos, novas tecnoloxías e tecnoloxías da información e comunicación na educación 1. O TIC na sociedade da información
1.1. Alfabetización tecnolóxica e competencia dixital
1.2. Impacto social e educativo da cultura audiovisual dixital.
1.3. Papel dos centros educativos na sociedade da información.
2. A integración do TIC en contextos educativos.
2.1. Factores que inflúen na súa integración
2.2. Perspectivas e modelos curriculares de integración do TIC
2.3. Proxectos nacionais e galegos de implantación do TIC nas escolas
Emprego das principais ferramentas de internet 3. Recursos multimedia para a educación:
3.1. Concepto, clasificación e características dos multimedia educativos.
3.2. Funcións e orientación para o uso didáctico dos multimedia educativos.
3.3. Selección e avaliación dos multimedia educativos.
3.4. Deseño e elaboración dos materiais didácticos multimedia
4. Recursos web para a educación.
4.1. Aplicacións educativas da web 2.0.
4.2. Metodoloxía de traballo con internet.
4.3. Seguridade da Infancia en Internet.
4.4. Contornas virtuais de ensino-aprendizaxe e traballo colaborativo con TIC.
4.5. Robótica.
4.6. Realidade aumentada/virtual.
4.7. Impresoras 3D.
Aplicación didáctica, organizativo-administrativa e de lecer das novas tecnoloxías na educación 5. A linguaxe audiovisual e os medios de comunicación.
5.1. Lectura de imaxes. A imaxe Dixital.
5.2. A Televisión e a publicidade na aula.
5.3. Función do vídeo e do cine no ensino.
5.4. Integración o cine na educación.
6. Novos recursos TIC para o proceso de ensino-aprendizaxe.
6.1. Do libro de texto ao libro dixital.
6.2. A Lousa Dixital Interactiva na aula.
7. Inclusión educativa con apoio do TIC.
7.1. As tecnoloxías de apoio á diversidade: tipoloxías e funcións.
7.2. Vantaxes de integración do TIC para a inclusión do alumnado
8. A avaliación e a tutoría a través do TIC.
8.1. Acción tutorial mediada por TIC.
PRÁCTICAS As prácticas realizaranse durante todo o cuadrimestre e estarán organizadas en función dos coñecementos previos dos alumnos e da dispoñibilidade de recursos; serán proxectos de traballo individuais ou en pequenos grupos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000