Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Sistemas automáticos de control en biomedicina
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Avaliarase o desenvolvemento dos proxectos propostos 30 CE32
CE34
CT2
CT9
Exame de preguntas de desenvolvemento Avaliarase a realización das preguntas de desenvolvemento propostas 70 CE32
CE34
CT2
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p>Para superar a materia, o alumno debe obter polo menos 5 puntos sobre 10 na nota TOTAL en calquera convocatoria.<*p>En calquera caso é necesario obter unha nota mínima de 4 puntos sobre 10 na nota *LAB de laboratorio e tamén é necesario obter unha nota mínima de 4 puntos sobre 10 na nota *PRU da avaliación con proba escrita individual. Si non é así, a nota TOTAL reducirase a 4.5 no caso de que resulte superior.<*p>É imprescindible fornecer en formato dixital unha fotografía actualizada ao coordinador da materia antes da primeira sesión de prácticas.<*p><*b>ALUMNOS CON AVALIACIÓN CONTINUA&*nbsp;<*p><*b>Convocatoria de xaneiro<*p>TOTAL = 0.7 * *PRU + 0.3 * *LAB<*p>O 70% da nota TOTAL corresponde á nota *PRU obtida a partir da avaliación cunha proba escrita individual con preguntas de desenvolvemento.<*p>O 30% da nota TOTAL corresponde á nota *LAB obtida nas sesións de prácticas de laboratorio. No caso de que non se asista polo menos a 7 sesións de laboratorio das 9 sesións de 2*h programadas, a nota *LAB será de 0 puntos.<*p><*b>Convocatoria de xullo<*p>TOTAL = 0.7 * *PRU + 0.3 * *LAB<*p>O 70% da nota TOTAL corresponde á nota *PRU obtida a partir da avaliación cunha proba escrita individual con preguntas de desenvolvemento. No caso de obter na convocatoria de xaneiro unha nota *PRU maior ou igual a 4 puntos, o alumno pode optar por mantela para a convocatoria de xullo e non realizar a proba programada no calendario.<*p>O 30% corresponderá á parte de laboratorio *LAB. Manterase a nota de laboratorio obtida na convocatoria de xaneiro, a condición de que sexa superior ou igual a 4. En caso contrario, o alumno deberá realizar un exame de laboratorio. Para planificar este exame de laboratorio o alumno deberá solicitalo ao coordinador da materia cunha antelación de 10 días antes da data fixada para o exame no calendario do centro, para poder planificar a reserva de recursos para a súa realización. A solicitude realizarase co procedemento publicado na plataforma de docencia utilizada na materia.<*p><*b>ALUMNOS SEN AVALIACIÓN CONTINUA<*p>Os alumnos aos que se lles concedeu oficialmente no centro a renuncia á avaliación continua terán que realizar un exame de prácticas de laboratorio. Para planificar estes exames o alumno deberá solicitalo ao coordinador da materia cunha antelación de 10 días antes da data fixada para o exame no calendario do centro, para poder planificar a reserva de recursos para a súa realización. A solicitude realizarase co procedemento publicado na plataforma de docencia utilizada na materia. A nota TOTAL na convocatoria será unha *ponderación entre a nota *LAB obtida no exame de prácticas de laboratorio e a nota *PRU da proba escrita presencial individual fixada no calendario de exames do centro mediante TOTAL = 0.7 * *PRU + 0.3 * *LAB.&*nbsp;<*p><*b>COMPROMISO ÉTICO<*p>Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros) considérase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000