Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Sistemas mecánicos
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Biomecánica/V12G420V01902

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Ciencia e Enxeñaría de materiais/V12G420V01302

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Expresión gráfica: Expresión gráfica/V12G420V01101
Física: Física I/V12G420V01102
Informática: Informática para a enxeñaría/V12G420V01203
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G420V01103
Matemáticas: Cálculo I/V12G420V01104
Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais/V12G420V01204
 
Outros comentarios
Requisitos: Para matricularse nesta materia é necesario superar ou ben estar matriculado de todas as materias do primeiro curso. Para un seguimento adecuado da materia, o alumnado matriculado debería dispor de ordenador persoal portátil e acceso a internet. O alumnado que non dispoña dalgún deses medios deberá comunicalo ao coordinador da materia para a procura de solucións. Cando sexa necesario, facilitaranse licenzas de estudante do software utilizado na materia. En caso de discrepancias, prevalecerá a versión en castelán desta guía.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000