Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Realizarase probas escritas e/ou traballos. 40 CG3
CG4
CE1
CT1
CT2
CT3
CT6
CT9
CT15
CT16
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizarase una proba final sobre os contidos de toda a materia. 60 CG3
CG4
CE1
CT1
CT2
CT3
CT9
CT15
CT16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación continua levarase a cabo sobre os criterios anteriormente expostos. A cualificación final do alumno será a mellor nota entre a obtida mediante avaliación continua e a obtida na proba final.
Aqueles alumnos que non se acollan á avaliación continua serán evaluados cun exame final sobre os contidos de toda a materia que supoñerá o 100% da nota.
A avaliación dos alumnos en segunda convocatoria consistirá nun exame sobre os contidos da asignatura que supoñerá o 100% da nota.
Compromiso ético:
Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. En caso de detectar un comportamento non ético (por exemplo, copia, plagio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global da asignatura no presente curso académico será de suspenso con cualificación numérica de 0.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000