Educational guide 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Degree in Mechanical Engineering
 Subjects
  Materials and technologies in mechanical manufacturing
   Assessment
  Description Qualification Evaluated Competencess
Lecturing As actividades formativas de adquisición de coñecementos e de estudo individual serán avaliadas mediante probas escritas ou orais.

Resultados da aprendizaxe:

Coñecer a base tecnolóxica sobre a que se apoian as investigacións máis recentes no uso de máquina-ferramenta e equipos para fabricación por conformado e máquinas de medición por coordenadas.

Coñecer os principais materiais empregados en compoñentes de máquinas.

Coñecer os requirimentos dos distintos compoñentes para a realización dunha selección adecuada de materiais.

Coñecer o proceso experimental utilizado cando se traballa con maquinas de alta velocidade (HSM) para fabricación por mecanizado.

Coñecer as actuais tecnoloxías para mellora das propiedades superficiais: resistencia ao desgaste e á corrosión. Adquirir criterios para a selección do tratamento de superficies máis adecuado para alongar a vida en servizo dun compoñente.

Aplicar os criterios da Mecánica da Fractura no deseño de maquinaria.

Identificar e interpretar as posibles causas de fallos dun material en función das condicións de servizo.

Propor solucións para evitar o fallo de compoñentes.Adquirir habilidades para a realización e interpretación de ensaios non destrutivos.

Analiza e propón solucións operativas a problemas no ámbito da enxeñaría de materiais.

Demostrar capacidades de comunicación e traballo en equipo. Identifica as propias necesidades de información e utiliza os medios, espazos e servizos dispoñibles para deseñar e executar procuras adecuadas ao ámbito temático.

Leva a termo os traballos encomendados a partir das orientacións básicas dadas polo profesor, decidindo a duración das partes, incluíndo achegas persoais e ampliando fontes de información.

Profundar nas técnicas de verificación de máquina-ferramenta.

Caracterizar e Modelar máquinas para o conformado.

Saber analizar con métodos avanzados a influencia do procesamento de material na selección e uso de equipos para o conformado.

Saber facer unha Análise CAE de procesos de conformado
50 CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE25
CE26
CT5
CT7
CT8
CT9
CT10
CT14
CT17
CT20
Seminars As actividades formativas de carácter práctico avaliaranse segundo os criterios de asistencia e grao de participación, e informes (20%) e traballos presentados (30%).

Resultados de aprendizaxe:

Coñecer os requirimentos dos distintos compoñentes para a realización dunha selección adecuada de materiais.

Coñecer o proceso experimental utilizado cando se traballa con maquinas de alta velocidade (HSM) para fabricación por mecanizado.

Coñecer as actuais tecnoloxías para mellora das propiedades superficiais: resistencia ao desgaste e á corrosión.

Adquirir criterios para a selección do tratamento de superficies máis adecuado para alongar a vida en servizo dun compoñente.

Identificar e interpretar as posibles causas de fallos dun material en función das condicións de servizo.

Propor solucións para evitar o fallo de compoñentes. Adquirir habilidades para a realización e interpretación de ensaios non destrutivos.

Demostrar capacidades de comunicación e traballo en equipo. Identifica as propias necesidades de información e utiliza os medios, espazos e servizos dispoñibles para deseñar e executar procuras adecuadas ao ámbito temático.

Levar a termo os traballos encomendados a partir das orientacións básicas dadas polo profesor, decidindo a duración das partes, incluíndo achegas persoais e ampliando fontes de información.

Profundar nas técnicas de verificación de máquina-ferramenta.

Caracterizar e Modelar máquinas para o conformado.

Saber analizar con métodos avanzados a influencia do procesamento de material na selección e uso de equipos para o conformado.

Saber facer unha Análise CAE de procesos de conformado
50 CG4
CG5
CG6
CG8
CE25
CE26
CT5
CT7
CT8
CT9
CT10
CT17
CT20
 
Other comments on the Evaluation
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000