Educational guide 2023_24
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Estudo previo 0 6 6
Lección maxistral 19 38 57
Resolución de problemas 30 45 75
Prácticas de laboratorio 24 6 30
 
Resolución de problemas de forma autónoma 0 20 20
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 4 24 28
Autoavaliación 0 8 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000