Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Subjects
  Fundamentals of Electrical Engineering
   Assessment
  Description Qualification Evaluated Competencess
Master Session Avaliarase o nivel de seguimento por parte do alumnado dos contidos da materia.

A este efecto desenvolveranse durante o curso polo menos tres probas curtas a realizar descontando o tempo do dedicado ás clases de aula. Tentarase no posible realizar as probas dentro do horario habitual de clase, con todo o profesor/a pode considerar conveniente realizar a proba noutro horario, previamente anunciado, sempre que non coincida con clases teoría/prácticas do mesmo curso e titulación, e que conte con permiso da Dirección do Centro.

Cada proba constará dun conxunto de pequenos exercicios para os cales cada alumno/a proporá unha resposta, se é correcta conta como un acerto e se é errónea ou se deixa en branco non puntúa, cada proba valórase entre 0 e 10 puntos.

A avaliación do conxunto de test é a media *aritmética das puntuacións obtidas, está comprendida entre 0 e 10
15 CG3
CE10
CT1
CT2
CT10
CT16
Long answer tests and development Realizarase un exame xeral con dúas seccións, unha correspondente aos contidos de teoría de circuítos e a outra correspondente aos de máquinas eléctricas, que poden incluír tanto cuestións teóricas como exercicios de aplicación.

Cada sección avaliarase entre 0 e 10 puntos esixíndose un mínimo de 3 puntos en cada unha delas para poder aprobar a materia
70 CG3
CE10
CT1
CT2
CT6
CT10
CT14
CT16
Reports / memories of practice Valorarase positivamente a realización das prácticas e a resolución dun cuestionario referido á montaxe, resultados obtidos e interpretación dos mesmos.

A realización de cada práctica e resolución do cuestionario valorarase entre 0 e 10 puntos

A avaliación do conxunto de prácticas é a media *aritmética das puntuacións obtidas, está comprendida entre 0 e 10
15 CG3
CE10
CT1
CT2
CT6
CT10
CT14
CT16
CT17
CT19
 
Other comments on the Evaluation
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000