Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias
  Tecnoloxía electrónica
   Contidos
Tema Subtema
Introdución -Control e supervisión de sistemas industriales por medio da electrónica
-Algúns casos representativos.
Dispositivos, circuítos e sistemas electrónicos: -Compoñentes e dispositivos electrónicos.
-Dispositivos electrónicos pasivos e activos.
-Circuítos electrónicos analóxicos e dixitais.
-Sistemas electrónicos.
Díodos -O díodo,funcionamento e características.
-Tipos de díodos.
-Modelos de funcionamento.
-Análise de circuítos con díodos.
-Circuítos rectificadores.
-Rectificación e filtrado.
Transistores -O transistor bipolar, principio de funcionamento e curvas características.
-Zonas de traballo.
-Cálculo do punto de polarización.
-O transistor en conmutación.
-O transistor como amplificador.
-Transistores unipolares.
Electrónica Analóxica -Concepto de amplificador.
-Concepto de realimentación.
-O amplificador operacional (AO).
-Algunhas montaxes básicas con AO.
-O amplificador de instrumentación.
Electrónica Dixital I -Sistemas de Numeración
-Álxebra de Boole
-Funcións combinacionales. Análise, síntese, simplificación.
-Circuítos combinacionales
Electrónica Dixital II -Biestables
-Circuítos Secuenciales
-Sistemas programables
-Microcontroladores
-Memorias
Sensores electrónicos -Sensores.
-Tipos de sensores en función das magnitudes a medir.
-Algúns sensores de especial interese na industria.
-Equivalente eléctrico dalgúns sensores típicos.
-Estudo dalgúns casos de axuste sensor-cad.
Convertedores analoxico-dixitais -Sinais analóxicas e sinais dixitais.
-O convertedor analóxico dixital (CAD).
-Mostraxe, cuantificación e
dixitalización.
-Características máis relevantes dos CAD: número de bits,velocidade, rango de conversión e custo.
Comunicacións Industriais
-Introdución ás comunicacións.
-Buses de datos Industriais.
Electrónica de Potencia - Circuítos convertedores de enerxía
- Rectificadores
- Fontes del alimentación lineais e conmutadas
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000