Educational guide 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial
 Materias
  Instrumentos de control e xestión de empresas
   Contidos
Tema Subtema
1 Aspectos prácticos de xestión do proceso produtivo 1 Consideracións prácticas iniciais
2 A orde de fabricación (OF)
3 A Unidade de obra (UO)
4 Fontes de información en produción
5 Tipos de procesos produtivos
6 Xestión de materiais
7 Xestión de man de obra
8 Xestión doutros recursos produtivos
9 Xeración de información durante o proceso produtivo
10 Exemplos de software comercial para xestión de produción
2 Conceptos básicos para a xestión de custos. Principais sistemas de cálculo de custos. 1 Conceptos e definicións de gasto e custo.
2 Obxectivo do cálculo de custos
3 Métodos empíricos. Exemplos.
4 Cálculo de custos por absorción/completos.
5 Custos directos. Contabilidade marxinal. Análise custo-volume-beneficio. Punto de equilibrio.
6 Método das seccións. Método das seccións homoxéneas.
3 Custos por actividade (ABC) e estándar 1 Concepto. Definición de actividade.
2 Inductores de custos.
3 Secuencia regularización-reparto-distribución-imputación
4 Concepto e vantaxes dos custos estándar.
5 Cálculo e análise de desviacións.
4 Xestión de investimentos na empresa. 1 Concepto. Implicacións, factores e axentes.
2 Tipos de proxectos de investimento.
3 Formulación da avaliación de proxectos.
4 Parámetros para a avaliación.
5 Metodoloxía operativa. Tratamento da información para a xestión de proxectos de investimento
5 Métodos de valoración: principios xerais. O prazo de recuperación. O Valor Actual Neto (VAN). Taxa interna de rendemento (TIR). Outros métodos. 1 Principios xerais
2 Prazo de recuperación. Cálculo. Interpretación. Consideracións.
3 VAN. Cálculo. Interpretación. Consideracións.
4 TIR. Cálculo. Interpretación. Consideracións.
5 Outros métodos.
6 Planificación de decisións de investimento Investimentos con orzamento limitado. 1 O proceso de toma de decisións.
2 Decisións de investimento secuenciales.
3 As árbores de decisión. Exemplo.
4 Análise do risco nas decisións de investimento secuenciales.
5 Programación de investimentos. Xeración de alternativas mutuamente excluíntes
6 Formulación con programación enteira
7 Métodos de selección aproximados
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000