Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Instalacións de Fluídos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Deseño de Instalacións de fluídos concretas, segundo os parámetros indicados. Faranse diferentes casos prácticos para cada instalación concreta.
Actividade de tipo divulgativa aprendizaxe basada en servizo.
30 CB4
CE1
CE9
CE10
CE16
CT1
CT3
CT5
CT11
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba escrita que poderá constar de:
cuestións teóricas
cuestións prácticas
&*gt;resolución de exercicios/problemas
tema a desenvolver / cuestiones tipo test
30 CB4
CE1
CE9
CE10
CE16
CT1
CT3
CT5
CT11
Práctica de laboratorio Resolución de exercicios expostos.
Simulacións propostas.
Análise crítica de deseños.
Deseños autónomos.
Exercicios propostos.
10 CE1
CE9
CE10
CE16
CT1
CT3
CT5
CT11
Exame de preguntas obxectivas Resolución de cuestionarios tipo test 10 CE1
CE9
CE10
CE16
CT1
CT3
CT5
CT11
Práctica de laboratorio Resolución de exercicios expostos.
Simulacións propostas.
Análise crítica de deseños.
Deseños autónomos.
Exercicios propostos.
10 CE1
CE9
CE10
CE16
CT1
CT3
CT5
CT11
Práctica de laboratorio Resolución de exercicios expostos.
Simulacións propostas.
Análise crítica de deseños.
Deseños autónomos.
Exercicios propostos.
10 CE1
CE9
CE10
CE16
CT1
CT3
CT5
CT11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As diferentes probas de avaliación continua realizaranse nas sesións de prácticas e en horario de clases das semanas 4, 7, 10 e 12, salvo pequenos axustes en función do desenvolvemento do curso. A cualificación final corresponderase coa global da avaliación continua, sen necesidade de realizar exame final, salvo que haxa unha renuncia expresa ao sistema de avaliación continua, nese caso deberá realizar exame o exame final.

Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. En caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros), considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000