Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Sistemas de Enerxía Eléctrica Avanzada
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas en aulas informáticas Prácticas de laboratorio en aula informática: A avaliación realizarase pola execución de casos prácticos propostos polo profesor. O alumno que non asista ao 75% desta docencia terá que realizar unha proba escrita de toda a materia. 25
CB2
CB3
CE5
CE12
CE17
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizarase un exame que consistirá na resolución de casos prácticos e desenvolvemento de cuestións teóricas relacionadas coa docencia teórica e práctica. Deberase alcanzar unha nota superior ao 30% da cualificación máxima da proba para aprobar a materia 70
CB2
CB3
CE5
CE12
CE17
Estudo de casos Resolución de casos prácticos propostos polo profesor. O alumno realizará unha presentación do caso. 5
CB2
CB3
CE5
CE12
CE17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p>Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizado, e outros) considérase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no actual curso académico será de suspenso (0.0).&*nbsp;
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000