Guia docente 2011_12
E.T.S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Tecnoloxía de materiais
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Sesión maxistral 15 22.5 37.5
Resolución de problemas e/ou exercicios 10 15 25
Traballos de aula 7.5 17.5 25
Prácticas de laboratorio 10 5 15
Titoría en grupo 2.5 2.5 5
Presentacións/exposicións 2.5 12.5 15
Eventos docentes e/ou divulgativos 1 0 1
 
Prácticas autónomas a través de TIC 0 2.5 2.5
 
Probas de resposta curta 1 4 5
Informes/memorias de prácticas 0.5 2 2.5
Resolución de problemas e/ou exercicios 1 10 11
Traballos e proxectos 0.5 4 4.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000