Guia docente 2011_12
E.T.S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Tecnoloxía de materiais
   Contidos
Tema Subtema
TEMA I. INTRODUCCIÓN A Ciencia e Enxeñería dos Materiais. Definicións.
Tipos de materiais. Evolución e tendencias no seu consumo.
Interrelación estrutura - propiedades – técnicas de procesado.
Introdución ao concepto de deseño e selección de materiais.
TEMA II. ESTRUTURAS CRISTALINAS. REDES Estados cristalino / amorfo. Diferenzas fundamentais.
Características do estado cristalino. Tipos de cristais: metálico, iónico e covalente.
Estudo dos cristais metálicos: BCC, FCC, HCP.
Índices de Miller e direccións.
Resolución da estrutura cristalina: Difracción de RX.
TEMA III. IMPERFECCIÓNS CRISTALINAS. DIFUSIÓN Defectos puntuais.
Defectos lineais (dislocacións). Significado físico das dislocacións.
Defectos superficiais.
Difusión. Mecanismos.
Leis de Fick (estado estacionario e non estacionario). Caos prácticos.
TEMA IV. ENSAIOS E PROPIEDADES MECÁNICAS Deformación elástica. Módulo de Young.
Deformación plástica.
Ensaio de tracción: emprego do diagrama tensión-deformación.
Ensaios de flexión e compresión para materiais fráxiles.
Dureza: significado. Ensaios de dureza.
Ensaios de impacto: tenacidade.
Tenacidade á fractura. Mecánica de fractura.
Ensaios de fatiga.
TEMA V. MECANISMOS DE DEFORMACIÓN Mecanismo de esvaramento: dislocación e deformación plástica.
Deformación por maclaxe.
Endurecemento por deformación: traballado en frío.
Recocido: recuperación, recristalización, crecemento de gran.
TEMA VI. SOLIDIFICACIÓN E TRANSFORMACIÓNS EN ESTADO SÓLIDO Solidificación de metais puros. Etapas: nucleación e crecemento. Endurecemento por diminución de tamaño de gran. Solidificación real en lingoteira: textura de solidificación.
Aliaxes. Solucións sólidas e fases intermedias. Endurecemento por solución sólida.
Curvas de enfriamento: para materiais puros e para aliaxes.
Diagramas de fase (I). Solubilidade total. Microsegregación. Reaccións eutéctica e peritéctica.
Diagramas de fase (II). Transformacións en estado sólido. Solubilidade parcial en estado sólido (precipitación). Endurecemento por precipitación. Transformacións por cambio alotrópico. Reacción eutectoide.
Introdución ós diagramas ternarios.
TEMA VII. MATERIAIS PARA ENXEÑERÍA (I): MATERIAIS METÁLICOS Aliaxes férreas. Aceiros e fundicións férreas.
Aceiros: diagrama metaestable Fe-C. Elementos de aliaxe. Nomenclatura.
Tratamentos térmicos nos aceiros: recocido, normalizado, temple, revenido.
Fundicións de ferro: diagramas estable e metaestable. Tipos de fundicións de ferro: brancas, grises, dúctiles e maleables.
Aliaxes non férreas: Aliaxes lixeiras (de base Al e Ti. Aliaxes de metais pesados: Cu, Pb, Sn, Zn, Ni. Metais refractarios. Aliaxes antifricción.
TEMA VIII. MATERIAIS PARA ENXEÑERÍA (II): MATERIAIS CERÁMICOS Estruturas cristalinas.
Cerámicas tradicionais: Produtos estruturais arxilosos: Louzas e porcelanas. Refractarios e abrasivos. Cemento e formigón.
Cerámicas de enxeñería: eléctricas e tenaces.
Vidros.
Definición e características.
Propiedades. Deformación viscosa. Tratamentos térmicos e termoquímicos nos vidros. Vitrocerámicas. Características.
TEMA IX. MATERIAIS PARA ENXEÑERÍA (III): MATERIAIS POLIMÉRICOS Métodos de obtención (polimerización) e tipos básicos de polímeros.
Propiedades xerais: comportamento térmico, mecánico e químico.
Termoplásticos. Estrutura e características. Cristalinidade. Tipos máis representativos.
Plásticos termoestables. Estrutura e características. Tipos.
Elastómeros. Estrutura dos elastómeros. Vulcanizado. Cauchos sintéticos. Elastómeros termoplásticos.
TEMA X. MATERIAIS PARA ENXEÑERÍA (IV): MATERIAIS COMPOSTOS (COMPOSITES) Clasificación e características xerais. Matriz e fase dispersa.
Compostos de plásticos reforzados con fibra. Compostos de matriz metálica e de matriz cerámica.
Compostos laminares. Paneis sandwich.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000