Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral
 Materias
  Medidas de Solución de Conflitos
   Contidos
Tema Subtema
Tema I. O conflito laboral e as súas medidas de integración. 1.Delimitación no concepto no marco social.
2.Clasificación e características dos conflitos.a)individuais e colectivos.b) Sobre intereses e sobre dereitos laborais.
3.A lexislación europea, estatal e autonómica na materia de conflitos.
4.As competencias e os órganos ante o conflito laboral: previsións constitucionais.
5.A dimensión autonómica na solución do conflito.
Tema II. O desenvolvemento do conflito e a prevención do mesmo. 1.Conflitos potenciais e conflitos reais.
2.Conflitos internos e conflitos exteriorizados.
3.A autocomposición do conflito. a) A negociación colectivo como solución natural ó conflito.b) A intervención dos representantes dos traballadores: representacións unitarias e representacións sindicais. c) Os medios establecidos ó abeiro da negociación colectiva: a comisión consultiva nacional de convenios colectivos, as comisións paritarias e as comisións de conflitos ou similares. d) outros medios: os códigos de boas prácticas e a responsabilidade social corporativa.
4.A función mediadora da ITSS: o seu papel na prevención do conflito.
5.Os conflitos individuais. Os servizos de mediación, arbitraxe e conciliación. O futuro na intermediación no conflito individual.
Tema III. O procedemento xudicial de conflito colectivo. O capítulo VIII do título II da Lei Reguladora da Xurisdición Social. Estudo e análise do procedemento.
Tema IV. Os conflitos exteriorizados. 1.A folga e os medios de solución do conflito.a) Os comités de folga como instancia de resolución.b) A intervención regrada da autoridade laboral e o intento de avinza.
2.Os servizos esenciais para a comunidade: a arbitraxe obrigatoria.
3.A arbitraxe obrigatoria na fixación dos servizos mínimos nas empresas.
4.O peche patronal como conflito colectivo. A finalización por requirimento da reapertura efectuado pola autoridade laboral.
Tema V. Medios de solución extraxudicial dos conflitos colectivos. 1.A Lei 3/2012, de 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.
2.Os Acordos Interconfederais na solución extraxudicial dos conflitos.a) O V Acordo sobre Solución Autónoma de Conflitos Laborais (ASAC).b) Os Acordos Interconfederais autonómicos.
Tema VI. O Acordo Galego para a Solución Extraxudicial dos Conflitos Colectivos de Traballo (AGA). 1.O Consello Galego de Relacións Laborais: o Servizo de Solución de Conflitos.
2.O Rexistro de Mediadores e Árbitros.
3.O procedemento de conciliación e mediación.
4.O procedemento de arbitraxe. O laudo: natureza, contido, efectos e medios de impugnación.
5.Análise práctico dos procedementos aplicables: a acta de acordo en mediación e o laudo arbitral.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000