Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Grao en Dereito
 Materias

Guía de titulación Guía de titulación
1 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V08G081V01101 Informática: Novas tecnoloxías aplicadas ao dereito 1c
FB 6
V08G081V01102 Dereito: Teoría do dereito 1c
FB 9
V08G081V01103 Dereito: Dereito constitucional I 1c
FB 9
V08G081V01104 Dereito: Dereito romano 1c
FB 6
V08G081V01201 Economía: Principios de economía 2c
FB 6
V08G081V01202 Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas 2c
FB 6
V08G081V01203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa 2c
FB 6
V08G081V01204 Dereito: Dereito constitucional II 2c
FB 6
V08G081V01205 Historia: Historia do dereito 2c
FB 6
2 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V08G081V01301 Dereito civil I. Obrigas e contratos 1c
OB 6
V08G081V01302 Dereito penal I 1c
OB 9
V08G081V01303 Dereito internacional público 1c
OB 9
V08G081V01304 Dereito da Unión Europea 1c
OB 6
V08G081V01401 Dereito administrativo I 2c
OB 9
V08G081V01402 Dereito penal II 2c
OB 6
V08G081V01403 Sistema xudicial español e proceso civil 2c
OB 9
V08G081V01404 Dereito civil II. Dereitos reais 2c
OB 6
3 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V08G081V01501 Dereito civil III. Familia e sucesións 1c
OB 6
V08G081V01502 Dereito mercantil I 1c
OB 9
V08G081V01503 Dereito administrativo II 1c
OB 6
V08G081V01504 Dereito do traballo e da seguridade social 1c
OB 9
V08G081V01602 Dereito internacional privado 2c
OB 9
V08G081V01603 Dereito financeiro e tributario I 2c
OB 9
V08G081V01605 Fundamentos de administración de empresas 2c
OP 6
V08G081V01606 Macroeconomía 2c
OP 6
4 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreSinaleCr.totais
V08G081V01601 Dereito procesual penal 1c
OB 6
V08G081V01701 Dereito financeiro e tributario II 1c
OB 6
V08G081V01702 Dereito mercantil II 1c
OB 6
V08G081V01931 Dereito concursal 1c
OP 6
V08G081V01932 Propiedade industrial e competencia 1c
OP 6
V08G081V01933 Métodos alternativos de resolución de conflitos no ámbito empresarial 1c
OP 6
V08G081V01941 Dereito penal de empresa 1c
OP 6
V08G081V01942 Dereito da seguridade social 1c
OP 6
V08G081V01943 Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario 1c
OP 6
V08G081V01934 Responsabilidade civil da actividade empresarial e profesional 2c
OP 6
V08G081V01935 Dereito marítimo 2c
OP 6
V08G081V01936 Dereito do comercio internacional 2c
OP 6
V08G081V01937 Tutela procesual do crédito 2c
OP 6
V08G081V01944 Réxime fiscal da empresa 2c
OP 6
V08G081V01945 Dereito administrativo económico 2c
OP 6
V08G081V01946 Constitución económica 2c
OP 6
V08G081V01947 Réxime xurídico da responsabilidade patrimonial da administración (contractual e extracontractual) 2c
OP 6
V08G081V01981 Prácticas externas 2c
OP 6
V08G081V01991 Traballo de Fin de Grao 2c
OB 6
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000