Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
PCEO Grao en Administración e Dirección de Empresas/Grao en Dereito
 Materias
  Análise contable
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Evidencias de aprendizaxe a través dun conxunto de actividades propostas ao alumno para consolidar o seu proceso de aprendizaxe durante o curso académico e avaliadas en grupo reducido con carácter voluntario.
Avaliación de habilidades de traballo en grupo e adaptación a contornas de traballo con especial énfase no comportamento social
75
Exame de preguntas de desenvolvemento Resolución dunha proba escrita presencial, ao final do cuadrimestre, sobre a adquisición de competencias da materia.
En caso de non superar a materia por avaliación continua, o alumno deberá obter un mínimo de 5/10 nesta proba.
25
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

En avaliación continua, cada proba puntua sobre 10 puntos pero a ponderación é: Contas Individuais 15%, Contas Consolidadas 15%, Analisis Contable 15% e Aspectos teóricos e Informes de Auditoria 30%. 

Os estudantes que obtivesen máis de 4 puntos en cada proba e cuxa nota media sexa igual ou superior a 5 puntos superarían a materia. 

O exame final permitirá mellorar a nota obtida en avaliación continua.

Alternativamente ao sistema de avaliación continua, o estudante poderá optar por ser avaliado cun exame final que suporá o 100% da cualificación. Igual para a segunda convocatoria.

Na convocatoria de fin de carreira, o exame suporá o 100% da cualificación.

As datas de exames deberán ser consultadas na Páxina web da Facultade.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000