Guia docente 2022_23
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Economía da información
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Controis ao longo do curso da materia para o cómputo da nota final ou Exame final en caso de non aprobar por avaliación continua (dous controis) 100 CB5
CG7
CE6
CE10
CT5
CT6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
A materia poderá aprobarse por avaliación continua ou mediante a realización do exame final correspondente á convocatoria ordinaria ou extraordinaria da materia:

1) Por avaliación continua: os alumnos poderán realizar durante o curso 2 controis, que lles eximirá de ir ao exame final si a nota final resultante da media aritmética dos dous controis é igual ou superior a 5. Agora ben, para realizar esta media aritmética, a nota en cada parte non poderá ser inferior a 3 sobre 10 puntos.

2) Exame final: no caso de que o alumno renuncie á avaliación continua ou a media aritmética dos controis sexa inferior a 5, o alumno deberá presentarse ao EXAME FINAL.

Nas convocatorias extraordinarias do curso manteranse os mesmos criterios de avaliación.

Na convocatoria de fin de carreira, o exame suporá o 100% da
cualificación.

As datas e horas das probas finais correspondentes ás
convocatorias de maio e xullo estarán dispoñibles na páxina web da facultade http://fccee.uvigo.es 
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000