Guia docente 2022_23
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Grao en Economía
 Materias
  Historia económica de España
   Competencias
Código Descrición
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
CE2 Comprender a linguaxe económica básica e o modo de pensar dos economistas
CE3 Coñecer o marco institucional da economía
CE4 Capacidade para situar a economía na súa evolución histórica
CE7 Comprender o entorno empresarial
CE8 Habilidades na procura, identificación e interpretación de fontes de información económica relevante e o seu contido
CE9 Identificar e anticipar problemas económicos relevantes nos ámbitos público e privado
CT1 Respecto aos valores éticos e cívicos. Compromiso ético co traballo
CT2 Capacidade de traballar en equipo
CT3 Espírito emprendedor e capacidade de liderado, incluíndo empatía co resto de persoas
CT4 Responsabilidade e capacidade de asumir compromisos
CT5 Habilidades para argumentar de forma coherente e intelixible, tanto orais como escritas
CT6 Ler e comunicarse en inglés no ámbito profesional
CT7 Fomentar a actitude crítica e autocrítica
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000