Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Matemáticas: Matemáticas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas de forma autónoma Resolución de exercicios por parte do alumnado, relacionados cos contidos explicados na aula. 20 B1
B5
B6
B14
C7
C12
Resolución de problemas de forma autónoma Resolución de exercicios por parte do alumnado, relacionados cos contidos explicados na aula. 20 B1
B5
B6
B14
C7
C12
Resolución de problemas de forma autónoma Resolución de exercicios por parte do alumnado, relacionados cos contidos explicados na aula. 20 B1
B5
B6
B14
C7
C12
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba con preguntas teóricas e exercicios a desenvolver nun tempo limitado.

40 B1
C7
C12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As datas das probas finais da materia poderán ser consultadas na páxina web da Facultade http://fccee.uvigo.es

Por outra parte, as datas do resto de probas de avaliación continua publicaranse na plataforma da asignatura coa suficiente antelación. 

A nota final do curso virá dada pola seguinte fórmula:

NF=A+(10-A)E/10

sendo A a nota da avaliación continua (máximo de 6 puntos) e E a nota da proba final (máximo de 10 puntos). En caso de non superar a materia na primeira oportunidade, a nota obtida polo traballo ao longo do curso manterase para a segunda oportunidade. Non se aplicará a cualificación de NON PRESENTADO a ningún estudante que se presente a algunha das probas finais.

O mesmo sistema de avaliación será seguido no caso da convocatoria de fin de carreira. 


Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000