Guia docente 2020_21
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Estética: Palabra e imaxe
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Filosofía: Introdución ás ciencias humanas e sociais/V01G400V01103
Historia: Historia das culturas ibéricas/V01G400V01201
Literatura: Crítica literaria/V01G400V01205
Literatura: Teoría da literatura/V01G400V01203

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Lingua e comunicación oral e escrita: español/V01G400V01302
Lingua e comunicación oral e escrita: galego/V01G400V01301

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Retórica e poética/V01G400V01402
Sociolingüística/V01G400V01401
Análise das obras centrais do período Nós/V01G400V01923
Análise das obras centrais da literatura galega desde 1975-I/V01G400V01925
Análise das obras centrais da literatura galega desde 1975-II/V01G400V01927
Literatura española dos séculos XX-XXI/V01G400V01935
Literatura hispanoamericana II/V01G400V01937
 
Outros comentarios
A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un 0 nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o estudantado da súa responsabilidade neste aspecto. Na avaliación terase en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000