Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Pragmática e discurso
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Avaliarase a asistencia, a participación activa nas clases na resolución de cuestións que se exporán na aula. 5 CB5
CG1
CG2
CG7
CG8
CG10
CE1
CE2
CE5
CE9
CT2
CT3
CT6
CT12
Estudo previo Búsqueda, lectura e traballo de documentación, previo ás clases, que realiza o alumnado de forma autónoma. 5 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG7
CG10
CE1
CE2
CE5
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
Resolución de problemas Esta proba está orientada a resolver os exercicios que exporá o profesor como complemento da parte teórica.
O alumnado analizará alomenos dous fragmentos de discurso gravados.
A corrección destes farase na aula para os alumnos presenciais.
30 CB1
CB2
CG1
CG7
CG10
CE1
CE2
CE5
CE8
CE9
CT1
CT3
CT6
CT8
CT10
CT12
Exame de preguntas de desenvolvemento O alumno terá que superar dúas probas nas que ha desenvolver de forma ampla o contido do temario. 60 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CE1
CE2
CE5
CE9
CT2
CT3
CT6
CT8
CT10
CT12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Na avaliación das tarefas do alumnado terase en conta os contidos así como a corrección formal e ortográfica nos escritos e a corrección oral e da linguaxe xestual nas presentacións.
O exame correspondente á 1ª edición das actas terá lugar no día que sinale o calendario oficial da FFT. A presentación oral de traballos realizarase ao longo do curso. As datas dos exames son as mesmas tanto para alumnos presenciais como semipresenciais. Tódolos alumnos semipresenciais deberán asistir á sesión de presentación da materia e ás as titorías obrigatorias. A avaliación na 2ª edición das actas (xullo) realizarase a través dun exame na data oficial marcada pola Facultade. Nesa data, os/as alumnos/as presentarán tamen un traballo previamente acordado e dirixido polo docente, diferente do presentado no mes de decembro/xaneiro.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000