Guia docente 2019_20
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Pragmática e discurso
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Avaliarase a asistencia, a participación activa nas clases na resolución de cuestións que se exporán na aula. 5 CB5
CG1
CG2
CG7
CG8
CG10
CE1
CE2
CE5
CE9
CT2
CT3
CT6
CT12
Estudo previo *Busqueda, lectura e traballo de documentación, previo ás clases, que realiza o alumnado de forma autónoma. 5 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG7
CG10
CE1
CE2
CE5
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
Resolución de problemas Esta proba está orientada a resolver os exercicios que exporá o profesor como complemento da parte teórica. Aos alumnos *semipresenciales proporcionaráselles todo o material necesario a través da plataforma *FAITIC para a realización destes. A corrección destes farase na aula para os alumnos presenciais. 5 CB1
CB2
CG1
CG7
CG10
CE1
CE2
CE5
CE8
CE9
CT1
CT3
CT6
CT8
CT10
CT12
Exame de preguntas de desenvolvemento O alumno terá que superar dúas probas nas que ha desenvolver de forma ampla o contido do temario. 50 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CE1
CE2
CE5
CE9
CT2
CT3
CT6
CT8
CT10
CT12
Estudo de casos O alumno terá que resolver de forma autónoma os estudos de caso que o profesor exporá ao longo do cuadrimestre. Estes serán corrixidos e comentados polo profesor. Ao alumnado *semipresencial proporcionaráselle todo o material a través da plataforma *FAITIC. 35 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG7
CG10
CE1
CE2
CE5
CE8
CT1
CT2
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Faranse dous ou tres probas escritas

que constarán tanto de preguntas de desenvolvemento como de estudo de casos. As datas destas acordaranse co alumnado e estarán suxeitas a unha modificación, supeditada ao ritmo de asimilación da materia por parte do alumnado. En caso de non superar algunha destas probas, deberá ser recuperada na data do exame único fixada pola FFT. O alumnado semipresencial poderá realizar as probas xunto aos presenciais ou escoller facelo a distancia mediante un sistema de avaliación adaptado á situación.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000