Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Historia interna da lingua galega
   Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica Ferreiro, M., Gramática histórica galega. I. Fonética e morfosintaxe. II. Lexicoloxía, 4ª / 2ª, Laiovento, 1999 / 2001
García de Diego, V., Elementos de gramática histórica gallega (Fonética-Morfología), Reed. facsimilar, Univ. de Santiago de Compostela, 1984 [1909]
González Seoane, E. (dir.) et alii, Dicionario de dicionarios do galego medieval, Univ. de Santiago de Compostela, 2006
Larson, Pär, A lingua das cantigas: gramática do galego-portugués, Galaxia, 2019
Mariño Paz, R., Historia da lingua galega, 2ª, Sotelo Blanco, 1999
Mariño Paz, R., Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega, Xerais, 2017
Mariño Paz, R., Historical Phonetics and Phonology, De Gruyter, (No prelo)
Mariño Paz, R. e X. Varela Barreiro (eds.), Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais, Universidade de Santiago de Compostela, 2015
Mattos e Silva, R. V., O português arcaico: fonologia, morfologia e sintaxe, Contexto, 2006
Pinkster, H., The Oxford Latin Syntax, Oxford University Press, 2015
Varela Barreiro, X. e R. Pichel, Panorama actual da lingüística histórica galega, 2017
Venâncio, F., Así naceu unha lingua. Sobre as orixes do portugués, Galaxia, 2021
Bibliografía Complementaria Corominas, J. e J. A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Gredos, 1980-1991
García Gondar, F. (dir.), BILEGA, Bibliografía informatizada da lingua galega, Centro de Investigacións Ramón Piñeiro,
López Viñas, X., A formación de palabras no galego medieval: a afixación, Tese de Doutoramento, Universidade da Coruña, 2012
Rodríguez Guerra, A. (ed.), Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico, Universidade de Vigo, 2016
Rodríguez Guerra, A. e X. B. Arias Freixedo (eds.), The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval, John Benjamins Publishing Company, 2018
Na aula forneceranse outras referencias bibliográficas máis específicas. Aconséllase a consulta directa, a través da biblioteca, das fontes bibliográficas.,
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000